ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มปฏิรูปสื่อ ภาคประชาชน สถานีวิทยุเสียงชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
081-858-8358
โทรศัพท์ 2:
034-520-604
โทรสาร:
อีเมล์:
kanpbs@gmail.com
เว็บไซต์:
http://www.kanpbs.or.th
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-10-09
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
244/26 หมู่ 5 ตำบลท่ามะขาม
อำเภอ:
เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด:
กาญจนบุรี
หมายเหตุ:
1. เพื่อดำเนินการตามสิทธิในรัฐธรรมนูญมาตรา 40 2. เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. ส่งเสริมประชาคมสุขภาพ ประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องความเป็นธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2. ออกอากาศกระจายข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุ 3. รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ประสานงาน

 1. นายบุญส่ง จันทร์ส่องรัศมี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 107 หมู่ 2 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3462 4602
 2. นายสุนทร สุริโย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 244/26 หมู่ 5 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-858-8358

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 3. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป