ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ฆัยรียะฮ์ 105.25 MHz. ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-795205
โทรศัพท์ 2:
086-9634192
โทรสาร:
อีเมล์:
khairiah_satun@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-03
ที่อยู่:
โรงเรียนดารุลมาอาเล็บ 115 หมู่ 8 ต.ควนสตอ
อำเภอ:
ควนโดน
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สื่อมวลชนที่ร่วมงานเป็นประจำ
วันที่เริ่มทำ:
03/09/2014
วันที่สิ้นสุด:
02/09/2015

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
  2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป