ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Legal Status Network Foundation (LSNF)
โทรศัพท์ 1:
052-001424
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
052-001425
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2017-06-05
ที่อยู่:
มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.) เลขที่ 9/18 หมู่บ้านโรสวิลล์ ต.ท่าศาลา
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสันติพงษ์ มูลฟอง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.) เลขที่ 9/18 หมู่บ้านโรสวิลล์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ : 50000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 089-8516495
  หมายเลขโทรสาร : 052-001425

ประเภทสิทธิ

 1. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า