ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Foundation of child understanding (FOCUS)
โทรศัพท์ 1:
053212753
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2016-05-25
ที่อยู่:
84/159 ซอย 12 หมู๔่บ้านโซตนานิเวศน์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เด็ก