ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-5445-8757
โทรศัพท์ 2:
0-5444-0270
โทรสาร:
0-5445-8766
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2016-04-05
ที่อยู่:
91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง
อำเภอ:
เมืองพะเยา
จังหวัด:
พะเยา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย