ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
073-221665
โทรศัพท์ 2:
073-241189
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
63/1 ถนนสิโรรส
อำเภอ:
เมืองยะลา
จังหวัด:
ยะลา
หมายเหตุ:
สิทธิความเท่าเทียมกันของประชาชนที่ต่างเชื้อชาติศาสนาผู้ติดเชื้อรวมทั้งแก้ไขปัญหาสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดยะลา

ผู้ประสานงาน

 1. รอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 63/1 ถนนสิโรรส
  อำเภอ : เมืองยะลา
  รหัสไปรษณีย์ : 95000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-221665

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
 3. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 4. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ผู้ติดเชื้อ HIV
 3. ผู้ป่วย