ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิพัฒนาสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Chachoengsao Environment Development Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
038511034
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
038511034
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง
อำเภอ:
เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางน้ำ บกและอากาศ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป