ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมเทียนธรรมสิริ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Dhammasiri Association ()
โทรศัพท์ 1:
089-9496409
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
60/1 หมู่ 8 ต.อิสาณ
อำเภอ:
เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด:
บุรีรัมย์
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  3. เสรีภาพในการสื่อสาร
  4. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม