ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Rayong Environment and Safety Management Association ()
โทรศัพท์ 1:
038683930-7
โทรศัพท์ 2:
038-683112-9
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต เลขที่ 1 ถ.ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด
อำเภอ:
เมืองระยอง
จังหวัด:
ระยอง
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและเผยแพร่การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ วิชาการ งานรณรงค์ต่อชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
  3. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป