ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมอนุรักษ์พิทักษ์เจ้าหลาว ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Chawlows Conservancy Association ()
โทรศัพท์ 1:
039-369191
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-11-30
ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด
อำเภอ:
ท่าใหม่
จังหวัด:
จันทบุรี
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหลาว เยาวชนและบุคคลทั่วไป เห็นคุณค่าการสงวนปะการังและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป