ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
81 กลุ่มปฏิรูปสื่อ ภาคประชาชน สถานีวิทยุเสียงชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  244/26 หมู่ 5 ตำบลท่ามะขาม  นายบุญส่ง จันทร์ส่องรัศมี  081-858-8358  kanpbs@gmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
82 เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้  51/83 - 84 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   นายสินธุ แก้วสินธุ์  0 7722 1249    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
83 โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา  132/2 ซอยราษฏร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ   นางสาวจุฑา สังขชาติ  0 7425 4716  consumer_songkhla@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
84 โครงการวิจัยสิทธิชุมชนศึกษา(ภาคใต้)  57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100   นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  0 7433 3114  wailnarit@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
85 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านคลองหัวช้าง  บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น   นายสมชาย สังข์ทอง    องค์กรประชาชน  10/07/2014
86 เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี  173/76 หมู่ 1 ซอยวัดโพธิ์ 18 ถนนวัดโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย   นางสาวธนิสรา หมั่นจิต  0 7728 4770   top2510@thaimail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
87 มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์  121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์   เสาวลักษณ์ พิจโจทย์  02222 6624    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
88 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้  71/3 ถนนปุณณกันต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 91130   นายเอกชัย อิสระทะ  0 7442 8112    องค์กรประชาชน  01/01/2014
89 สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  49/6 ถนนรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์  นางดารณี ธนะภูมิ  02-522-6148    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
90 สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิรูปการเมือง  22 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่   นายธนวัตน์ บุรีภักดี  0 7439 7107   tn_wat@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
91 เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองหิน (ต.เขาพระ)  บ้านบนควน หมู่ 6 ตำบลเขาพระ   นายอับดุลรอศักดิ์ ยะโกบ    องค์กรประชาชน  10/07/2014
92 สมัชชาตรัง  320 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด   นายจำรัส สรพิพัฒน์  0 7527 1336    องค์กรประชาชน  0000-00-00
93 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ   นายทวี จันทร์สกุล   053810780  npf_thai@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
94 ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา  268/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   นายพรชัย พรประทีปกุล  0 5324 6213   conto@cm.ksc.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
95 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดมหาสารคาม  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000   นางสาวจรรยา แสนสุข  0 4374 2995    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/01/2014
96 หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสจักรในประเทศไทย เชียงใหม่  3 - 7 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  นายถาวร สุตีคา  0 5330 2572  sdsucm@cct.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
97 คณะทำงานส่งเสริมมิติหญิงชายในการพัฒนา  386/61 ซอย 42 ถนนรัชด่ภิเษก ตำบลลาดยาว  นางชื่นสุข อาศัยธรรมกุล  02 5132276  gadwg@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
98 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตาก  252 หมู่ 2 บ้านแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย   นายสุรัตน์ ดีทองขาว  053-398-872  knce_398872@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014
99 สมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทย  286/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ   นายสุรศักดิ์ พรศรีสว่างกุล  0 5324 6213  conto@ksc.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00
100 กลุ่มสันป่าตอง-แม่วางเสวนา  191/4 หมู่ 2 ถนนอำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง  นายสภยุทธ แก้วพวงทอง   0 5382 4575     องค์กรประชาชน  07/07/2014