ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
61 ชมรมตะเกียงชีวิต  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง   นายสมชาย ยงพฤกษา  0 3858 1780 – 1    องค์กรประชาชน  17/07/2014
62 ชีวชุมชน ต.มิตรภาพ  42/4 บ้านกุดชะนวน หมู่ 4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   นายเกษม เพชรจันทึก  0 4429 0456    องค์กรประชาชน  10/07/2014
63 เครือข่ายสิทธิสตรีชนบทนครราชสีมา  10 หมู่ 1 ตำบลนากลาง  นางสมประสงค์ อบอุ่น  089-847-9190    องค์กรประชาชน  0000-00-00
64 เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มแม่น้ำมูน  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000   นายสนั่น ชูสกุล  0 4453 0019  ssrangsok@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
65 เครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จ.ขอนแก่น  224 ไปรณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นางพรรณาดี คันติศิรินทร์  0 9621 4795    องค์กรประชาชน  0000-00-00
66 คณะกรรมการร่วมอนุรักษ์ป่าตามแม่น้ำมูล3จังหวัด เครือข่ายทรัพยากรน้ำ จ.ศรีสะเกษ  18 หมู่14 ตำบลหนองแค   นายไพรจิตร ศิลารักษ์  08 1178 0967  pay2517@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014
67 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านป่าภูสีฐาน โครงการสิทธิชุมชนศึกษาภาคอีสานกรณีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าภูสีฐาน)  บ้านสร้างค้อ-เต่างอย ตำบลหลุบเลา   นายเลื่อน ศรีสุโพธิ์  0 1320 4907    องค์กรประชาชน  0000-00-00
68 มูลนิธิฮักเมืองน่าน  96 วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000  นายสำรวย ผัดผล   0 5477 2530   hmn2001@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
69 ศูนย์ส่งเสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก  105/8 หมู่ 4 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  นายสาคร สงมา  0 1625 1835    องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
70 ชมรมรักษ์ระยอง  35/2 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120   นายสุเทพ วิเศษ  038-961323    องค์กรประชาชน  25/07/2014
71 เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  78 หมู่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  053-278-334  searin@chmail.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
72 กลุ่มรักษ์เชียงของ  62 หมู่ 8 บ้านเวียงแก่น ตำบลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 51140   นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว  089-9557890    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
73 เครือข่าย ประมงพื้นบ้าน 4 กว๊านพะเยา  103/9 ถนนแม่ต๋ำฝากน้ำ ต.แม่ต๋ำ  นายบุญชู ฝึกฝน  0-9756-0343    องค์กรประชาชน  01/07/2014
74 ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน  86 ซ.ลาดพร้าว 110 แยก 2 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง กทม. 10310  พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์  02-9352981-2  rrafa@loxinfo.co.th  ภาคประชาสังคม  25/07/2014
75 บ้านเด็กทรงคุณ  15/25 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  กิตติศักดิ์ ลิมป์ธนกุลชัย  039-311106    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
76 ชมรมเพื่อน รพ.วัฒนานคร  231 หมู่ 11 ถนนวัฒนาฯ-แซร์ออ ตำบลวัฒนานคร  นางสาวลัดดา  0 3726 1772 - 5    องค์กรประชาชน  07/07/2014
77 สำนักงานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ  7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  นายสมชาย หอมละออ   0 2629 1430  lawsociety_hr@hunsa.com  องค์กรวิชาชีพ  0000-00-00
78 สภาทนายความประจำจังหวัดสระแก้ว  97/47 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว  นายวิชัย รัตนโสภา  0 3722 0374    องค์กรวิชาชีพ  09/07/2014
79 เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองไม้แดง  บ้านเขาหลัก หมู่ 7 ตำบลปากหมาก   นายประวิง บุญทอง  0 7896 1574     องค์กรประชาชน  0000-00-00
80 ประชาคมราชบุรี  ราชบุรี  ไม่มีผู้ประสานงาน  01-9414041    องค์กรประชาชน  25/07/2014