ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
321 สภาองค์กรลูกจ้างสภาแรงงานแห่งชาติ  277 หมู่ 3 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงราษฏร์บูรณะ  นายชิน ทับพลี  023846789    สหภาพ/สหพันธ์  09/07/2014
322 สมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลา  79 หมู่ 5 ตำบลคูขุด   นายนิทัศน์ แก้วศรี    องค์กรประชาชน  10/07/2014
323 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  44 นิคมรถไฟ กม.11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  นายสมศักดิ์ โกศัยสุข  0 2936 0401  ni_serc@thaiserc.org  องค์กรอิสระ  09/07/2014
324 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) จังหวัดสงขลา  54/1 หมู๋ 1 ตำบลเกาะยอ  นายรอหาด หมันเจริญ  074-450-414  dmcr_04@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
325 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  97/3 หมู่ 13 ตำบลบางมะพร้าว   นายสุกันต์ บุญนาม    องค์กรประชาชน  0000-00-00
326 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  52 หมู่ 1 บ้านดวดปิด ตำบลคันธุลี   นายสนั่น สำราญ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
327 ชมรมชาวประมงทะเลสาบตอนล่าง  30/1 หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ   นายหมัดอาหลี  0 7433 1371     องค์กรประชาชน  0000-00-00
328 ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอเขาชัยสน-บางแก้ว  34 หมู่ 1 ตำบลจองถนน   นายจรูญ จีนนุ้ย    องค์กรประชาชน  0000-00-00
329 ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอปากพะยูน  76 หมู่ 2 บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก   นายอูสัน แหละหีม    องค์กรประชาชน  0000-00-00
330 ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอสทิงพระ  79 หมู่ 5 ตำบลคูขุด   นายนิทัศน์ แก้วศรี    องค์กรประชาชน  0000-00-00
331 ชมรมชาวประมงรักษ์ทะเลน้อย  48/2 หมู่ 2 บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง   นายสุภาพ เกื้อไข    องค์กรประชาชน  0000-00-00
332 ชมรมสถาบันมุสลิมคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิสันติชน  439 ถ.ลาดพร้าว 112 เขตบางกระปิ กทม.10220  ประเสริฐ มัสซารี  02-539-4693  sis@islamsantichon.ac.th  องค์กรประชาชน  25/07/2014
333 มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท  อาคารโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิงชนบท ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ   รศ. วิระดา สมสวัสดิ์  0 5394 3592 - 3  forward_w@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
334 ศูนย์เพื่อน้องหญิง  3 หมู่ 17 ตำบลแม่อ้อ   นางสาวนาฎนารี หลวงมอย  053671145  CenterForGirls@windowlive.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
335 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี  503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน   นางวิไลวรรณ แซ่เตีย  0 2513 3173    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
336 มูลนิธิคุ้มครองเด็ก  เลขที่ 80/1 ซ. ลาดพร้าว 106 ถ. ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง   นายมนตรี สินทวิชัย  0-2538-6227   childprotection@thaimail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
337 สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย  6 ถนนสุโขทัย  คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุญยประสพ  0 2241 0737    องค์กรวิชาชีพ  09/07/2014
338 สมาคมฟื้นฟูหมู่บ้านชนบทสงขลา  38 หมู่ 3 ตำบลนำขาว   นายชบ ยอดแก้ว  0 7437 1103    องค์กรประชาชน  0000-00-00
339 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป  120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 7 ห้อง 706 ต.สีลม   บรรจง ศิริ  022-372590-1  cd_cap706@hotmail.com  ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
340 สถาบันศานติธรรม  1/2 หมู่ 11 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130  นายกำราบ พานทอง  0 7479 7085  kumrab@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014