ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1996-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
97/3 หมู่ 13 ตำบลบางมะพร้าว
อำเภอ:
หลังสวน
จังหวัด:
ชุมพร
หมายเหตุ:
1. ป้องกัน ควบคุมเครื่องมือประมงทำลายล้างในทะเล 2. ผลักดันกฏหมายนโยบายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวกันป้องกันรักษาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ 2. รวมรณรงค์ผลักดันกฎหมายร่วมกับพันธมิตรด้านประมง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานงาน

  1. นายสุกันต์ บุญนาม (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 97/3 หมู่ 13 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง