ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
261 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านหลังอ้ายหมี  48 หมู่ 5 บ้านหลังอ้ายหมี ตำบลวังอ่าว   นายถวิล เรืองหยู    องค์กรประชาชน  10/07/2014
262 เครือข่ายสลัม 4 ภาค  400/475 ซอยโรงปูน ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2314 0204    องค์กรประชาชน  07/07/2014
263 เครือข่ายชุมชนเมืองใหม่บางพลี ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  201/78 ซอย 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2705-2649    องค์กรประชาชน  0000-00-00
264 โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า  409 ชั้น5 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวาง   นางสาวเปรมฤดี ดาวเรือง  026910718-20  terraper@comnet.ksc.net.th  องค์กรระหว่างประเทศ  10/07/2014
265 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย – รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นายไพโรจน์ พลเพชร  0 2275 4231 - 3  uclthailand@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
266 สภาทนายความ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  สภาทนายความ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ถนนราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ  นายสมชาย หอมลออ  02-629-1430    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
267 ทีมประสานงานองค์กรชุมชนคานฮักเมืองพะเยา  โรงเรียนปริยัติธรรม ชั้น 2 วัดศรีโคมคำ   นางสาวเพชรรัตน์ ยิ้มเพชร  0 5441 0884     องค์กรประชาชน  0000-00-00
268 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าเขาพันวาง  100 หมู่ 6 บ้านเขมา ตำบลตะกุกเหนือ   นายปรีชา พุดดำ    องค์กรประชาชน  10/07/2014
269 เครือข่าย PHAs จ.พะเยา  310 ตำบลต๋ำ  นางสิริพรรณ คาเขียว  0-5441-2426    องค์กรประชาชน  0000-00-00
270 เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ   นายอนันต์ ดวงแล้วเรือน  053-810-623  ndf13@loxinfo.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00
271 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  33/2 หมู่ 7 ถนนบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000  นายปริญญา กรรณิการ์    องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
272 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยยวนเหนือ  หมู่ 7 ตำบลเขาพระทอง   นายภาณุทัศ มุสิกะ    องค์กรประชาชน  10/07/2014
273 มูลนิธิเกษตรยั่งยืน(ประเทศไทย)  86 ถนนลาดพร้าว110 แขวงวังทองหลาง  นายระพี สาคริก  0-2935-2981-2  preecha@mozert.inet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014
274 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านโคกทราย  บ้านโคกทราย หมู่ 6 ตำบลโพรงจระเข้   นายเกียรติก้อง เส็นฤทธิ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
275 เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน  23/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง   นายจำนงค์ ประวิทย์  0 6278 8027    องค์กรประชาชน  0000-00-00
276 กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์  57/7 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  นางสาวภัสรา รู้พันธ์  0 1677 6301   cyggroup@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
277 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  912 ซอยงามวงศ์วาน31 งามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์  0 2591 1195 - 6  annet@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
278 สถาบันสลาตัน  26 หมู่ 8 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160   นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์  0 7724 4174   kadaa@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
279 สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ  68 - 69 หมู่ 8 ตำบลป่าแดด   อาจารย์อัจฉรา เชียรวิชัย  0 5381 7170 - 1  mckeanrc@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
280 สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  72/2 หมู่ 15 ซอย 7 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000   นายเทวินทร์ อัครศิลากุล  0 5371 3868  aced@monsaengdaothailand.com  ภาคธุรกิจเอกชน  10/07/2014