ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Youth Creative Group ()
โทรศัพท์ 1:
0 1677 6301
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
cyggroup@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1996-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
57/7 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
1. วิจัยรูปแบบและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายเพื่อน เยาวชนสุราษฎร์ธานี 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกให้กับเยาวชนที่สนใจ 3. เคลื่อนไหวขยายกลุ่มของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างแกนนำและคณะทำงานใน สังคม 4. เผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ของเยาชนสู่สาธารณะ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดระเบียบการเรียนรู้ของเครือข่ายเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เสนอและผลักดันกฎหมายการศึกษาทางเลือก 3. การณรงค์เผยแพร่ปัญหาข้อมูลข่าวสาร
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวภัสรา รู้พันธ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 57/7 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1677 6301
 2. นายนิวัตน์ โฮ้เต้กิ้ม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 57/7 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง
  อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
  รหัสไปรษณีย์ : 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-677-6301

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
 5. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก