ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
301 โครงการรักษ์แม่ลาว มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน  75 หมู่ 7 บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด  นายศักดิ์ชัย คำเมฆ  061867329    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
302 มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ  อาคารตึกผู่ป่วยหลังเก่า โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารัก  044461662  buayai44@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
303 ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนกำใสจาน  บริเวณโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ตำบลสมุด   นายประเสริฐ ปลุกใจหาญ  0 1470 4771    สถาบันการศึกษา  15/07/2014
304 กลุ่มสุรินทร์เสวนา  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นางสาวณิชกานต์ ยืนยาว  0 4455 1172    องค์กรประชาชน  0000-00-00
305 สมาคมสหพันธ์เกษตรกรเพื่อการพัฒนา (ส.ก.พ.)  31/1 บัวพักเกวียน ตำบลกวางโจน  นางองอาจ นาเพีย  044-861670    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
306 เครือข่ายอนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมไทย  บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น   นางกาญจนา แก้วเกิด    องค์กรประชาชน  0000-00-00
307 กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน  264/57-58 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะแก้ว   นายใจ อึ้งภากรณ์  0 1346 9481  Giles.u@chula.ac.th  สถาบันการศึกษา  01/01/2014
308 กลุ่มเยาวชนคนงาน  70/49 หมู่บ้านกฤษดานคร 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง   นางสาวสุธีลา ลืนคำ  0 2903 0803  beesuthila@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
309 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านนวนคร  326 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง   นางอาภร สังขละวัฒนะ  0 2529 1710    สหภาพ/สหพันธ์  01/01/2014
310 คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน  นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร  0 2952 5060 -   saree@health.moph.go.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
311 สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  283 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางปลากด   จงรักษ์ สุพลกิตจ์  02-4630057-157    องค์กรประชาชน  24/07/2014
312 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์  44 หมู่ 1 ถนนศรีอยุธยาอ่างทอง  นายศุภชัย เจริญสุข  0 2702 9895  supachai1958@hotmail.com  สหภาพ/สหพันธ์  01/01/2014
313 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  2/440 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองสี่ ตำบลคลองสี่  นายศุภชัย เจริญสุข  035-620204    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
314 สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย  1/446 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน  นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล  0 2707 8072  taw_f@hotmail.com  สหภาพ/สหพันธ์  10/07/2014
315 สหพันธ์แรงงานเหล็กโลหะแห่งประเทศไทย  14/17 หมู่ 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง  นางวันเพ็ญ เปรมแก้ว  087-0088901    สหภาพ/สหพันธ์  01/01/2014
316 สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย  264/57-58 ถนนสุขสวัสดิ์ซ.13ตำบลบางปะแก้ว  กรรจาย แก้วชู  02-4284316  twft123@cscoms.com  องค์กรประชาชน  25/07/2014
317 สหกรณ์กรีนเนท จำกัด โครงการทางเลือกเพื่อเกษตรกรและผู้บริโภค  เลขที่ 6 ซอยพิบูลอุปถัมภ์-วัฒนานิเวศน์ 7  ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนนอก    นวพัลษ์ จินดารัตรดุล  0 2277 9653  info@greennet.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
318 สหภาพแรงงานขนส่งและบริการขนส่งสินค้าออก  415/1 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงบางปะกอก  นายสุวิทย์ ระวิวงค์  0 2427 4701    สหภาพ/สหพันธ์  09/07/2014
319 สหภาพแรงงานไทยคูราโบ้  14/8 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ  0 2901 3657    สหภาพ/สหพันธ์  01/01/2014
320 สหภาพแรงงานไทยเรย่อน    ไม่มีผู้ประสานงาน  035-672130-2  trclabourunion@hotmail.com  สหภาพ/สหพันธ์  17/07/2014