ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สหภาพ/สหพันธ์
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มสหภาพแรงงานย่านนวนคร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2529 1710
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2529 3657
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1986-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
326 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอ:
คลองหลวง
จังหวัด:
ปทุมธานี
หมายเหตุ:
ให้นายจ้างและลูกจ้างอยู่ร่วมกันได้
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทในกรณีเลิกจ้าง 2. ฝึกอบรมกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 3. ให้การศึกษาเรื่องกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายกองทุนทดแทน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดปทุมธานี
 2. จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานงาน

 1. นางอาภร สังขละวัฒนะ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 326 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
  อำเภอ : คลองหลวง
  รหัสไปรษณีย์ : 10120
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน