ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอสทิงพระ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
79 หมู่ 5 ตำบลคูขุด
อำเภอ:
สทิงพระ
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. ดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่ง 2. ผลักดันกฏหมายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมกับเครือข่ายชุมชนประมงทะเลสาบและสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้เรียกร้องเรื่องต่างๆ 2. ผลักดันพรบ.ประมง กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับชาวประมงพื้นบ้าน 3. ร่วมกับองค์กรอื่นทั้งรัฐและเอกชนในการดูแลรักษาทรัพยากร
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

  1. นายนิทัศน์ แก้วศรี (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 79 หมู่ 5 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 91000
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง