ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
52 หมู่ 1 บ้านดวดปิด ตำบลคันธุลี
อำเภอ:
ท่าชนะ
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
1. ป้องกัน ควบคุมเครื่องมือประมงทำลายล้างในทะเล 2. ผลักดันกฏหมายนโยบายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดเขตอนุรักษ์ในชุมชนป้องกันเครื่องมือประมงทำลายล้างและเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร 2. ร่วมเรียกร้องสิทธิชาวประมงพื้นบ้านร่วมกับสมัชชาคนจนและสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ 3. ผลักดันกฎหมายประมง กฎกระทรวงเกี่ยวกับกรมประมง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

  1. นายสนั่น สำราญ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 52 หมู่ 1 บ้านดวดปิด ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง