ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงทะเลสาบตอนล่าง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7433 1371
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1996-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
30/1 หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ
อำเภอ:
สิงหนคร
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. ป้องกัน ควบคุมเครื่องมือประมงทำลายล้างในทะเล 2. ผลักดันกฏหมายนโยบายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวกันระดับชุมชนและเครือข่ายดูแลทรัพยากรชายฝั่ง ป้องกันเครื่องทำลายล้าง ทำเขตอนุรักษ์ 2. ผลักดันกฎหมาย พ.ร.บ. กฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อชาวประมง 3. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

  1. นายหมัดอาหลี (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 30/1 หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7433 1371

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง