ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงรักษ์ทะเลน้อย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
48/2 หมู่ 2 บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง
อำเภอ:
ควนขนุน
จังหวัด:
พัทลุง
หมายเหตุ:
1. ป้องกัน ควบคุมเครื่องมือประมงทำลายล้างในทะเล 2. ผลักดันกฏหมายนโยบายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมเรียกร้องสิทธิชาวประมงขนาดเล็กกับเครือข่ายชาวประมงทะเลสาบ ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ และสมัชชาคนจน 2. ประชุมกรรมการ ชาวบ้านและเครือข่ายเสมอ 3. ผลักดันกฎหมายประมง กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับชาวประมง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงาน

  1. นายสุภาพ เกื้อไข (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 48/2 หมู่ 2 บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง
  2. ประชาชนทั่วไป