ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอเขาชัยสน-บางแก้ว ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
34 หมู่ 1 ตำบลจองถนน
อำเภอ:
เขาชัยสน
จังหวัด:
พัทลุง
หมายเหตุ:
1. ป้องกัน ควบคุมเครื่องมือประมงทำลายล้างในทะเล 2. ผลักดันกฏหมายนโยบายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวชาวบ้านและเครือข่ายในการป้องกันการทำลายทรัพยากรชายฝั่ง 2. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรเรียกร้องสิทธิชาวประมงพื้นบ้าน 3. ผลักดันนโยบายและกฎหมาย 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วนงานราชการในการดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่ง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงาน

  1. นายจรูญ จีนนุ้ย (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 34 หมู่ 1 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. เกษตรกร/ชาวประมง