ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
161 สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค  211/2 ซอยงามวงค์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ   นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน  0 2952 5060 - 2  thongplon@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
162 โครงการเครือข่ายสตรีและเยาวชน  258 หมู่ 5 ถนน วัดใหม่หน้าคาย ต.รอบเวียง อ.เมือง  นายแสง แสงยาอรุณ  053-714772    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
163 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านรักษ์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย   นายสอด สุดนาค   0 7728 6033    องค์กรประชาชน  10/07/2014
164 โครงการอนุรักษ์ภูผาขาว  สวนไทเกษตร 38 หมู่ 10 บ้านโคกผักหวาน   นางอุไรวรรณ ทองอู้  08 1320 2671    องค์กรประชาชน  0000-00-00
165 คณะทำงานส่งเสริมมิติหญิงชายในการพัฒนา  386/61 ซอย 42 ถนนรัชด่ภิเษก ตำบลลาดยาว  นางชื่นสุข อาศัยธรรมกุล  02 5132276  gadwg@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
166 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์  44 หมู่ 1 ถนนศรีอยุธยาอ่างทอง  นายศุภชัย เจริญสุข  0 2702 9895  supachai1958@hotmail.com  สหภาพ/สหพันธ์  01/01/2014
167 ชมรมชาวประมงรักษ์ทะเลน้อย  48/2 หมู่ 2 บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง   นายสุภาพ เกื้อไข    องค์กรประชาชน  0000-00-00
168 แนวร่วมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าชและโรงแยกก๊าซไทย -มาเลย์  ลานหอยเสียบ หมู่ 6 ตำบลสะกอม   นายสุไลมาน หมัดยูโซะ  0 4747 2897     องค์กรประชาชน  0000-00-00
169 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวภาคใต้ สหทัยมูลนิธิ  193 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง   นางสาวนฤมล อินทรโชติ  0 7535 6524    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
170 มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม)  693 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100  นายชัยวัตน์ ถิรพันธุ์  0 2621 7814 - 5  thaicivicnet@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
171 เครือข่ายชุมชนแออัดสุไหงโกลก  ถนนชุมชนงูเห่า  นายวิโรจน์ หนูแสน  089-978-9014    องค์กรประชาชน  0000-00-00
172 เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี  109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก   นางสมศรี หาญอนันทสุข  0 2693 4831  anfrel@anfrel.org  องค์กรระหว่างประเทศ  10/07/2014
173 เครือข่ายป่าชุมชน ป่าโคกคล้อง จังหวัดสุรินทร์  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นายอภินันท์ บุญทอน  0 4451 1172  forest_surin@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014
174 สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ  3300/3 ตึกช้าง อาคารเอ ชั้น14 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  นายสิทธิพร ดาดาษ  0-2937-4723-26  webmaster@isepthailand.com  หน่วยงานรัฐ  03/07/2014
175 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)  912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   นางสุภา ใยเมือง  02 591 1195-6  sathai@sathai.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
176 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง  1170 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น   นางประเทือง ช่วยเกลี้ยง  0 2731 5218  andaman2@otmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
177 เครือข่ายสลัม 4 ภาค  400/475 ซอยโรงปูน ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2314 0204    องค์กรประชาชน  07/07/2014
178 มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก จ.ระยอง  1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน   นายนนท์ แสงจันทร์  0 3861 1165   kru_nono@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
179 สมาคมไทสร้างสรรค์  738/9 ซอย 7 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายธีรวงศ์ ธนิษฐโวธน  0 4333 1273  webmaster@thaiwisdom.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
180 สหพันธ์ประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภาคตะวันออก  3 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41-42 ตำบลบางสมัคร   นายจุล ชัยพินิจนรชาติ  0 3884 0262  charind2004@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00