ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
181 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าหน้าเจ้า  หมู่ 2 ตำบลคลองสระ   นายอภิสิทธิ์ ว่องวรพงษ์  0 7728 6033    องค์กรประชาชน  0000-00-00
182 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี  122/11 ชั้น 4 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี   ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาแวรีย์  0 2681 5350   tong999955@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
183 ชมรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร อุดรธานี  138/8 ถ.บ้านเหล่าชุมชนเทศบาล ต.หมากแข้ง อ.เทศบาลนครอุดรธานี 41000  ค.ต.ธงชัย วัฒนพจน์  042-344356    องค์กรประชาชน  0000-11-30
184 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง  122-122/1 ซอยนาคสุวรรณ ถนนช่องนนทรี แขวงยานนาวา   นายองค์อาจ ปั้นทอง  0 2681 5367  ongart_pt@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
185 บ้านพักใจอุดรธานี  64/14 ถนนอุดร-หนองสำโรง ตำบลหมูม่น   นางจันใด ผกากอง  0 4222 3884  wnud@thaimail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
186 เครือข่ายป่าชุมชนบ้านดง  22/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านดง  นายสมบูรณ์ สังข์เครือข่าย  055-239-002    องค์กรประชาชน  0000-00-00
187 องค์กรนานาชาติ เอ.ที.ดี. โลกที่ สี่  86/1 ซอยกิ่งพลู (เซนต์หลุยส์ซอย3) ถนนสาธรใต้  นายศราวุธ ประทุมราช  0 2287 2524  atd_bnk@asiaacess.net.th  องค์กรระหว่างประเทศ  01/01/2014
188 มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร  4/ 178 – 179 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66170  ไม่มีผู้ประสานงาน  056 – 652233    องค์กรพัฒนาเอกชน  23/07/2014
189 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยลึก  บ้านห้วยลึก หมู่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92000  นายสายัณห์ จริงจิต    องค์กรประชาชน  0000-00-00
190 สถาบันการเรียนรู้พระเจ้าตาก  วัดดอยเขาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  นายลำพูน มนัยนิล  0-9461-1381    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
191 เครือข่ายชาวนา  33 หมู่ 2 ตำบลสายคำโห้   นายประสิทธิ์ พิลา  0 6606 7569     องค์กรประชาชน  0000-00-00
192 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านป่าคลอก  93/6 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก   นายสนิท มาสเสมอ  0 7626 0263    องค์กรประชาชน  0000-11-30
193 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย  63/1 ถนนศิโรรส 6   นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล  0 7322 1665  webmaster@ymat.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
194 องค์การหมอไร้พรมแดน/เบลเยี่ยม  311 หมู่บ้านราชพงษา ถนนลาดพร้าว 101 แขวงวังทองหลาง   นายพอล คอว์ธอร์น  0 2374 9835  mstbthai@ksc.th.com  องค์กรระหว่างประเทศ  17/07/2014
195 เครือข่ายประชาคมฅนกำแพง  70 หมู่ 7 ตำบลเพชรชมพู  นางประสพพร จงสวัสดิ์  089-860-3390    องค์กรประชาชน  0000-00-00
196 กลุ่มเพื่อนใหม่ อุดรธานี  48/20 หมู่บ้านศรีธานี ถนนบ้านโนน ตำบลหมากแข้ง   นางนิสิต ศักยพันธ์  0 4232 5949  fda29@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
197 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านควนหิน  45 หมู่ 2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด  นายชอบ จิตราวุธ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
198 สมัชชาประชาธิปไตย  99/11 หมู่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง   นายเด่นชัย กระต่ายเผือก  0 5674 1202    องค์กรประชาชน  0000-00-00
199 นครสวรรค์ฟอรั่ม  16/37 ถนนสวรรค์วิถี   นายอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงศ์  0 5621 3643    องค์กรประชาชน  0000-00-00
200 องค์กรชุมชนรักษาป่าบ้านลำขนุน  บ้านลำขนุน หมู่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด   นายกุศล แก้วเพ็ง    องค์กรประชาชน  0000-00-00