ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านป่าคลอก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7626 0263
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.84tambonsforking.com/th/4sector_inner4.aspx
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-11-30
ที่อยู่:
93/6 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก
อำเภอ:
ถลาง
จังหวัด:
ภูเก็ต
หมายเหตุ:
เพื่ออนุรักษ์และจัดการทรัพยการชายฝั่งให้ยั่งยืน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การปลูกป่าชายเลน 2. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพประมง 3. การเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีผู้นำถูกลอบสังหาร 4. ร่วมกับองค์กรต่างๆ เสนอและผลักดันนโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสานงาน

  1. นายสนิท มาสเสมอ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 93/6 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7626 0263

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. เกษตรกร/ชาวประมง