ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ (7) ขอนแก่น (44) ชัยภูมิ (9) นครพนม (3) นครราชสีมา (25) บึงกาฬ (0) บุรีรัมย์ (11) มหาสารคาม (14) มุกดาหาร (3) ยโสธร (2) ร้อยเอ็ด (15) ศรีสะเกษ (9) สกลนคร (6) สุรินทร์ (20) หนองคาย (6) หนองบัวลำภู (1) อำนาจเจริญ (3) อุดรธานี (8) อุบลราชธานี (8) เลย (6) กระบี่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย อ่างทอง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

จังหวัด จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กาฬสินธุ์ 7
ขอนแก่น 44
ชัยภูมิ 9
นครพนม 3
นครราชสีมา 25
บึงกาฬ 0
บุรีรัมย์ 11
มหาสารคาม 14
มุกดาหาร 3
ยโสธร 2
ร้อยเอ็ด 15
ศรีสะเกษ 9
สกลนคร 6
สุรินทร์ 20
หนองคาย 6
หนองบัวลำภู 1
อำนาจเจริญ 3
อุดรธานี 8
อุบลราชธานี 8
เลย 6