ตรัง

กันตัง (0) นาโยง (6) ปะเหลียน (0) ย่านตาขาว (5) รัษฎา (0) วังวิเศษ (0) สิเกา (4) ห้วยยอด (6) หาดสำราญ (กิ่งอำเภอ) (1) เมืองตรัง (49)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กันตัง 0
นาโยง 6
ปะเหลียน 0
ย่านตาขาว 5
รัษฎา 0
วังวิเศษ 0
สิเกา 4
ห้วยยอด 6
หาดสำราญ (กิ่งอำเภอ) 1
เมืองตรัง 49