สุโขทัย

กงไกรลาศ (0) คีรีมาศ (0) ทุ่งเสลี่ยม (0) บ้านด่านลานหอย (0) ศรีนคร (0) ศรีสัชนาลัย (1) ศรีสำโรง (0) สวรรคโลก (0) เมืองสุโขทัย (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กงไกรลาศ 0
คีรีมาศ 0
ทุ่งเสลี่ยม 0
บ้านด่านลานหอย 0
ศรีนคร 0
ศรีสัชนาลัย 1
ศรีสำโรง 0
สวรรคโลก 0
เมืองสุโขทัย 1