สตูล

ควนกาหลง (3) ควนโดน (1) ท่าแพ (0) ทุ่งหว้า (1) มะนัง (กิ่งอำเภอ) (0) ละงู (6) เมืองสตูล (12)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ควนกาหลง 3
ควนโดน 1
ท่าแพ 0
ทุ่งหว้า 1
มะนัง (กิ่งอำเภอ) 0
ละงู 6
เมืองสตูล 12