สงขลา

กระแสสินธุ์ (0) คลองหอยโข่ง (0) ควนเนียง (1) จะนะ (3) นาทวี (4) นาหม่อม (0) บางกล่ำ (2) ระโนด (0) รัตภูมิ (6) สทิงพระ (3) สะบ้าย้อย (1) สะเดา (3) สิงหนคร (4) หาดใหญ่ (36) เทพา (3) เมืองสงขลา (33)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กระแสสินธุ์ 0
คลองหอยโข่ง 0
ควนเนียง 1
จะนะ 3
นาทวี 4
นาหม่อม 0
บางกล่ำ 2
ระโนด 0
รัตภูมิ 6
สทิงพระ 3
สะบ้าย้อย 1
สะเดา 3
สิงหนคร 4
หาดใหญ่ 36
เทพา 3
เมืองสงขลา 33