สมุทรปราการ

บางบ่อ (0) บางพลี (2) บางเสาธง (กิ่งอำเภอ) (1) พระประแดง (5) พระสมุทรเจดีย์ (1) เมืองสมุทรปราการ (13)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
บางบ่อ 0
บางพลี 2
บางเสาธง (กิ่งอำเภอ) 1
พระประแดง 5
พระสมุทรเจดีย์ 1
เมืองสมุทรปราการ 13