สมุทรปราการ

บางบ่อ (0) บางพลี (2) บางเสาธง (กิ่งอำเภอ) (1) พระประแดง (5) พระสมุทรเจดีย์ (1) เมืองสมุทรปราการ (13)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
บางบ่อ 0 3
บางพลี 2 6
บางเสาธง (กิ่งอำเภอ) 1 1
พระประแดง 5 3
พระสมุทรเจดีย์ 1 1
เมืองสมุทรปราการ 13 26