ราชบุรี

จอมบึง (2) ดำเนินสะดวก (0) บางแพ (0) บ้านคา (1) บ้านโป่ง (3) ปากท่อ (0) วัดเพลง (0) สวนผึ้ง (1) เมืองราชบุรี (8) โพธาราม (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
จอมบึง 2 5
ดำเนินสะดวก 0 3
บางแพ 0 1
บ้านคา 1 6
บ้านโป่ง 3 6
ปากท่อ 0 7
วัดเพลง 0 1
สวนผึ้ง 1 2
เมืองราชบุรี 8 19
โพธาราม 1 2