ประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี (0) ทับสะแก (0) บางสะพาน (2) บางสะพานน้อย (0) ปราณบุรี (1) สามร้อยยอด (กิ่งอำเภอ) (0) หัวหิน (1) เมืองประจวบคีรีขันธ์ (4)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กุยบุรี 0
ทับสะแก 0
บางสะพาน 2
บางสะพานน้อย 0
ปราณบุรี 1
สามร้อยยอด (กิ่งอำเภอ) 0
หัวหิน 1
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 4