ปราจีนบุรี

กบินทร์บุรี (0) นาดี (0) บ้านสร้าง (0) ประจันตคาม (0) ศรีมหาโพธิ (1) ศรีมโหสถ (0) เมืองปราจีนบุรี (3)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
กบินทร์บุรี 0 3
นาดี 0 0
บ้านสร้าง 0 0
ประจันตคาม 0 1
ศรีมหาโพธิ 1 0
ศรีมโหสถ 0 0
เมืองปราจีนบุรี 3 9