พิจิตร

ดงเจริญ (กิ่งอำเภอ) (0) ตะพานหิน (1) ทับคล้อ (0) บางมูลนาก (0) บึงนาราง (กิ่งอำเภอ) (0) วชิรบารมี (0) วังทรายพูน (0) สากเหล็ก (กิ่งอำเภอ) (0) สามง่าม (0) เมืองพิจิตร (6) โพทะเล (0) โพธิ์ประทับช้าง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ดงเจริญ (กิ่งอำเภอ) 0
ตะพานหิน 1
ทับคล้อ 0
บางมูลนาก 0
บึงนาราง (กิ่งอำเภอ) 0
วชิรบารมี 0
วังทรายพูน 0
สากเหล็ก (กิ่งอำเภอ) 0
สามง่าม 0
เมืองพิจิตร 6
โพทะเล 0
โพธิ์ประทับช้าง 0