เพชรบุรี

ชะอำ (2) ท่ายาง (1) บ้านลาด (0) บ้านแหลม (0) หนองหญ้าปล้อง (0) เขาย้อย (0) เมืองเพชรบุรี (8) แก่งกระจาน (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ชะอำ 2
ท่ายาง 1
บ้านลาด 0
บ้านแหลม 0
หนองหญ้าปล้อง 0
เขาย้อย 0
เมืองเพชรบุรี 8
แก่งกระจาน 0