เพชรบุรี

ชะอำ (2) ท่ายาง (1) บ้านลาด (0) บ้านแหลม (0) หนองหญ้าปล้อง (0) เขาย้อย (0) เมืองเพชรบุรี (8) แก่งกระจาน (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ชะอำ 2 1
ท่ายาง 1 2
บ้านลาด 0 2
บ้านแหลม 0 3
หนองหญ้าปล้อง 0 7
เขาย้อย 0 2
เมืองเพชรบุรี 8 25
แก่งกระจาน 0 5