เพชรบูรณ์

ชนแดน (0) น้ำหนาว (1) บึงสามพัน (0) วังโป่ง (0) วิเชียรบุรี (1) ศรีเทพ (1) หนองไผ่ (1) หล่มสัก (1) หล่มเก่า (0) เขาค้อ (0) เมืองเพชรบูรณ์ (4)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ชนแดน 0 1
น้ำหนาว 1 1
บึงสามพัน 0 1
วังโป่ง 0 1
วิเชียรบุรี 1 2
ศรีเทพ 1 2
หนองไผ่ 1 1
หล่มสัก 1 2
หล่มเก่า 0 0
เขาค้อ 0 1
เมืองเพชรบูรณ์ 4 15