ปทุมธานี

คลองหลวง (8) ธัญบุรี (7) ลาดหลุมแก้ว (0) ลำลูกกา (6) สามโคก (0) หนองเสือ (0) เมืองปทุมธานี (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
คลองหลวง 8
ธัญบุรี 7
ลาดหลุมแก้ว 0
ลำลูกกา 6
สามโคก 0
หนองเสือ 0
เมืองปทุมธานี 2