พังงา

กะปง (0) คุระบุรี (0) ตะกั่วทุ่ง (1) ตะกั่วป่า (1) ทับปุด (1) ท้ายเหมือง (2) เกาะยาว (1) เมืองพังงา (23)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
กะปง 0 1
คุระบุรี 0 3
ตะกั่วทุ่ง 1 1
ตะกั่วป่า 1 4
ทับปุด 1 9
ท้ายเหมือง 2 1
เกาะยาว 1 1
เมืองพังงา 23 10