นนทบุรี

บางกรวย (4) บางบัวทอง (2) บางใหญ่ (2) ปากเกร็ด (13) เมืองนนทบุรี (50) ไทรน้อย (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
บางกรวย 4 5
บางบัวทอง 2 9
บางใหญ่ 2 2
ปากเกร็ด 13 19
เมืองนนทบุรี 50 72
ไทรน้อย 0 1