หนองบัวลำภู

นากลาง (0) นาวัง (0) ศรีบุญเรือง (0) สุวรรณคูหา (0) เมืองหนองบัวลำภู (1) โนนสัง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
นากลาง 0 1
นาวัง 0 1
ศรีบุญเรือง 0 0
สุวรรณคูหา 0 12
เมืองหนองบัวลำภู 1 13
โนนสัง 0 1