นครศรีธรรมราช

ขนอม (0) จุฬาภรณ์ (0) ฉวาง (0) ชะอวด (3) ช้างกลาง (กิ่งอำเภอ) (0) ถ้ำพรรณรา (0) ท่าศาลา (4) ทุ่งสง (1) ทุ่งใหญ่ (0) นบพิตำ (กิ่งอำเภอ) (1) นาบอน (0) บางขัน (0) ปากพนัง (0) พรหมคีรี (0) พระพรหม (0) พิปูน (0) ร่อนพิบูลย์ (0) ลานสกา (1) สิชล (0) หัวไทร (2) เฉลิมพระเกียรติ (0) เชียรใหญ่ (2) เมือง (13)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ขนอม 0
จุฬาภรณ์ 0
ฉวาง 0
ชะอวด 3
ช้างกลาง (กิ่งอำเภอ) 0
ถ้ำพรรณรา 0
ท่าศาลา 4
ทุ่งสง 1
ทุ่งใหญ่ 0
นบพิตำ (กิ่งอำเภอ) 1
นาบอน 0
บางขัน 0
ปากพนัง 0
พรหมคีรี 0
พระพรหม 0
พิปูน 0
ร่อนพิบูลย์ 0
ลานสกา 1
สิชล 0
หัวไทร 2
เฉลิมพระเกียรติ 0
เชียรใหญ่ 2
เมือง 13