นครสวรรค์

ชุมตาบง (กิ่งอำเภอ) (0) ชุมแสง (0) ตากฟ้า (1) ตาคลี (3) ท่าตะโก (0) บรรพตพิสัย (0) พยุหะคีรี (0) ลาดยาว (1) หนองบัว (0) เก้าเลี้ยว (0) เมืองนครสวรรค์ (4) แม่วงก์ (0) แม่เปิน (กิ่งอำเภอ) (0) โกรกพระ (0) ไพศาลี (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ชุมตาบง (กิ่งอำเภอ) 0
ชุมแสง 0
ตากฟ้า 1
ตาคลี 3
ท่าตะโก 0
บรรพตพิสัย 0
พยุหะคีรี 0
ลาดยาว 1
หนองบัว 0
เก้าเลี้ยว 0
เมืองนครสวรรค์ 4
แม่วงก์ 0
แม่เปิน (กิ่งอำเภอ) 0
โกรกพระ 0
ไพศาลี 2