นครราชสีมา

ขามทะเลสอ (0) ขามสะแกแสง (0) คง (0) ครบุรี (1) จักราช (0) ชุมพวง (3) ด่านขุนทด (0) บัวลาย (0) บัวใหญ่ (2) บ้านเหลื่อม (0) ประทาย (0) ปักธงชัย (0) ปากช่อง (1) พระทองคำ (0) พิมาย (1) ลำทะเมนชัย (0) วังน้ำเขียว (0) สีคิ้ว (1) สีดา (0) สูงเนิน (3) หนองบุญมาก (0) ห้วยแถลง (0) เฉลิมพระเกียรติ (0) เทพารักษ์ (0) เมืองนครราชสีมา (12) เมืองยาง (0) เสิงสาง (0) แก้งสนามนาง (0) โชคชัย (1) โนนสูง (0) โนนแดง (0) โนนไทย (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ขามทะเลสอ 0
ขามสะแกแสง 0
คง 0
ครบุรี 1
จักราช 0
ชุมพวง 3
ด่านขุนทด 0
บัวลาย 0
บัวใหญ่ 2
บ้านเหลื่อม 0
ประทาย 0
ปักธงชัย 0
ปากช่อง 1
พระทองคำ 0
พิมาย 1
ลำทะเมนชัย 0
วังน้ำเขียว 0
สีคิ้ว 1
สีดา 0
สูงเนิน 3
หนองบุญมาก 0
ห้วยแถลง 0
เฉลิมพระเกียรติ 0
เทพารักษ์ 0
เมืองนครราชสีมา 12
เมืองยาง 0
เสิงสาง 0
แก้งสนามนาง 0
โชคชัย 1
โนนสูง 0
โนนแดง 0
โนนไทย 0