นครปฐม

กำแพงแสน (1) ดอนตูม (0) นครชัยศรี (1) บางเลน (0) พุทธมณฑล (4) สามพราน (1) เมืองนครปฐม (7)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กำแพงแสน 1
ดอนตูม 0
นครชัยศรี 1
บางเลน 0
พุทธมณฑล 4
สามพราน 1
เมืองนครปฐม 7