นครปฐม

กำแพงแสน (1) ดอนตูม (0) นครชัยศรี (1) บางเลน (0) พุทธมณฑล (4) สามพราน (1) เมืองนครปฐม (7)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
กำแพงแสน 1 3
ดอนตูม 0 2
นครชัยศรี 1 0
บางเลน 0 3
พุทธมณฑล 4 4
สามพราน 1 5
เมืองนครปฐม 7 20