มหาสารคาม

กันทรวิชัย (5) กุดรัง (กิ่งอำเภอ) (0) ชื่นชม (กิ่งอำเภอ) (0) นาดูน (0) นาเชือก (0) บรบือ (0) พยัคฆภูมิพิสัย (0) ยางสีสุราช (0) วาปีปทุม (1) เชียงยืน (0) เมืองมหาสารคาม (8) แกดำ (0) โกสุมพิสัย (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กันทรวิชัย 5
กุดรัง (กิ่งอำเภอ) 0
ชื่นชม (กิ่งอำเภอ) 0
นาดูน 0
นาเชือก 0
บรบือ 0
พยัคฆภูมิพิสัย 0
ยางสีสุราช 0
วาปีปทุม 1
เชียงยืน 0
เมืองมหาสารคาม 8
แกดำ 0
โกสุมพิสัย 0