มหาสารคาม

กันทรวิชัย (5) กุดรัง (กิ่งอำเภอ) (0) ชื่นชม (กิ่งอำเภอ) (0) นาดูน (0) นาเชือก (0) บรบือ (0) พยัคฆภูมิพิสัย (0) ยางสีสุราช (0) วาปีปทุม (1) เชียงยืน (0) เมืองมหาสารคาม (8) แกดำ (0) โกสุมพิสัย (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
กันทรวิชัย 5 9
กุดรัง (กิ่งอำเภอ) 0 1
ชื่นชม (กิ่งอำเภอ) 0 1
นาดูน 0 1
นาเชือก 0 2
บรบือ 0 1
พยัคฆภูมิพิสัย 0 1
ยางสีสุราช 0 0
วาปีปทุม 1 2
เชียงยืน 0 1
เมืองมหาสารคาม 8 36
แกดำ 0 1
โกสุมพิสัย 0 3