ลำปาง

งาว (0) วังเหนือ (0) สบปราบ (0) ห้างฉัตร (1) เกาะคา (0) เถิน (4) เมืองปาน (1) เมืองลำปาง (5) เสริมงาม (0) แจ้ห่ม (0) แม่ทะ (0) แม่พริก (0) แม่เมาะ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
งาว 0
วังเหนือ 0
สบปราบ 0
ห้างฉัตร 1
เกาะคา 0
เถิน 4
เมืองปาน 1
เมืองลำปาง 5
เสริมงาม 0
แจ้ห่ม 0
แม่ทะ 0
แม่พริก 0
แม่เมาะ 0