กระบี่

คลองท่อม (0) ปลายพระยา (0) ลำทับ (0) อ่าวลึก (0) เกาะลันตา (0) เขาพนม (1) เมืองกระบี่ (8) เหนือคลอง (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
คลองท่อม 0
ปลายพระยา 0
ลำทับ 0
อ่าวลึก 0
เกาะลันตา 0
เขาพนม 1
เมืองกระบี่ 8
เหนือคลอง 2