กาญจนบุรี

ด่านมะขามเตี้ย (0) ทองผาภูมิ (0) ท่าม่วง (0) ท่ามะกา (1) บ่อพลอย (0) พนมทวน (1) ศรีสวัสดิ์ (0) สังขละบุรี (2) หนองปรือ (0) ห้วยกระเจา (0) เมืองกาญจนบุรี (4) เลาขวัญ (0) ไทรโยค (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ด่านมะขามเตี้ย 0 2
ทองผาภูมิ 0 4
ท่าม่วง 0 3
ท่ามะกา 1 2
บ่อพลอย 0 2
พนมทวน 1 8
ศรีสวัสดิ์ 0 1
สังขละบุรี 2 4
หนองปรือ 0 2
ห้วยกระเจา 0 1
เมืองกาญจนบุรี 4 30
เลาขวัญ 0 1
ไทรโยค 0 1