กาญจนบุรี

ด่านมะขามเตี้ย (0) ทองผาภูมิ (0) ท่าม่วง (0) ท่ามะกา (1) บ่อพลอย (0) พนมทวน (1) ศรีสวัสดิ์ (0) สังขละบุรี (2) หนองปรือ (0) ห้วยกระเจา (0) เมืองกาญจนบุรี (4) เลาขวัญ (0) ไทรโยค (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ด่านมะขามเตี้ย 0
ทองผาภูมิ 0
ท่าม่วง 0
ท่ามะกา 1
บ่อพลอย 0
พนมทวน 1
ศรีสวัสดิ์ 0
สังขละบุรี 2
หนองปรือ 0
ห้วยกระเจา 0
เมืองกาญจนบุรี 4
เลาขวัญ 0
ไทรโยค 0